Kom ihåg att gilla
Uf Kamraterna på Facebook!

 

Fest eller kalas på kommande?

Hyr Träskberga till medlemsrabattpriser!

 

Bastukvällar till medlemspris.

Bli medlem och understöd
Uf Kamraternas arbete!

Medlemsavgifterna för 2021 är:

Ordinarie medlem (=15 år fyllda) och
ung medlem (=under 15 år): 15,00 euro/medlem,

eller

"Familjeavgift" som inkluderar alla ordinarie och unga medlemmar som bor i samma hushåll, och som är födda 2001 eller senare: 30,00 euro/familj,

eller

Understödande medlem: 200,00 euro/understödande medlem

Understödande medlem är en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.

Ständig medlem, Hedersmedlem eller Hedersordförande betalar ingen medlemsavgift.

Alla nya medlemmar är mer än välkomna!

Ny medlem?

Betala in medlemsavgiften till konto: 

HELSFIHH
FI72 4055 7120 0004 36 

Skriv i meddelandefältet "MEDLEMSAVGIFT 20XX"
och alla namn samt födelseår och gärna också adress!


 "MEDLEMSAVGIFT 20XX
 Svensson Johan 1980, Maria 1982, Lotta 2005, Petter 2007,
 Kalkstrandsvägen 750, 01180 Kalkstrand"

Varför vara medlem?

  • Du understöder ungdomsverksamheten på gräsrotsnivå i byn.
  • Du förbättrar föreningens möjlighet att upprätthålla och utveckla sin verksamhet.
  • Du bidrar till att underhålla Träskberga, skridskoplanen/(skateboardplanen) och skidspåret/spånbanan mitt i byn.
  • Du får rabatt på Träskbergas hyra efter två års medlemsskap. 
  • Du kan springa Nevasrundan gratis (Nevasrundan ingår i Sibboringen).
  • Du lär känna dina grannar och nyinflyttade bysbor på föreningens tillställningar.
  • Du kan påverka föreningens målsättningar under månadsmötena och årsmötet.
  • m.m.

Beställ medlemsbrev från Uf Kamraterna!

* betyder viktigt!
 


Har du inte fått medlemsräkningen? Vi uppdaterar vårt medlemsregister

Årets medlemsavgift kan du betala med informationen uppe på denna sida! Vi uppdaterar också vårt medlemsregister och har tagit i bruk medlemsutskick per epost! Låt oss gärna veta din epostadress, ditt telefonnummer och hemadress så kan vi nå dej lättare i medlemsärenden! OBS! Denna information är frivillig att uppge och ersätter inte den information (namn och födelseår) du bör uppge då du betalar medlemsavgiften!

Skriv siffran 5 med bokstäver:
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382