Uf Kamraternas historik

Se mera detaljerad historik under respektive årtionde. Sammanställd av Ian Nordman


Det finns åtminstone fyra exemplar kvar av Uf Kamraternas Allsångsbok från 1952. Foto: Ian Nordman

 

Interimstyrelsens protokoll från 25 februari 1951. Foto: Ian Nordman

Den 25.2 1951 grundades Kamraterna rf under ett möte som hölls på Hangelby folkskola.

Föreningens verksamhetsområde skulle vara Hangelby, Träskby och närliggande holmar. Föreningen skulle befrämja ungdoms-, idrotts- och kultuverksamheten i bygden. Folkskolläraren Gunnar Berlin blev föreningens första ordförande. 1952 beslöt föreningen skaffa tomt och bygga Bergåsa danslaven i Hangelby. 
Verksamheten de första åren kretsade kring danslaven. 1954 blev Leo Ståhl ordförande. Danslaven förstorades och fick tak 1955.

1956 blev Helge Björkman ordförande och föreningen planerade en 20m hoppbacke vid Kassiviksvägen under Nils Fransmans ledning. Kostnadsförslaget löd på 250 000 mark varav Sibbo kommun gav 115 000 mark i bidrag. Hoppbacken invigdes 17 mars 1957 med ett föreningsmästerskap i backhopp.

1957 köptes tomten som Bergåsa danslave stod på och Nils-Erik Wickström valdes till ordförande. Vid årsmötet 14 februari 1960 närvarade ordförande och 78 medlemmar. Det var vanligt att man sjöng en sång på mötena.

Hoppbacken 19581964 valdes Rolf Åberg till ordförande och 1965 återvaldes Nils-Erik Wickström. Mellan åren 1957-1961 ordnades många danser på Bergåsa danslave.

7 september 1971 hyrde föreningen norra delen av fastigheten Träskby folkskola och påbörjade bygget av sportstugan. På fastigheten samsades föreningen och Träskby Marthor. Redan år 1973 kunde sportstugan granskas och godkännas som samlingslokal. Verksamheten var förknippad med sportstugan i dryga tio år.

Den 9 maj 1976 löptes motionsloppet Nevasrundan för första gången. Starten skedde från Sibbo Kalkbruk. Efter 20 år som ordförande avgick Nils-Erik Wickström och 1977 valdes Bengt Sandström till ordförande.

 

1978 valdes Carita Tillander till ny ordförande. Sibbo Kalkbruk kontaktades om lov till en konditionsbana.

Efter noggrann diskussion bland bysborna övertog föreningen Marthastugan i början av år 1982 och ett mångårigt talkoarbete började. Redan 1983 hölls första julfesten på Träskberga för små och stora. Den 11 januari 1984 hölls extra månadsmöte om försäljning av Bergåsa. Försäljningsbeslutet av Bergåsa var enhälligt, och 18 april 1986 såldes tomten med byggnad för 200.000 mark. År 1984 var byggnadslovet klart för att utvidga Träskberga med tambur och sanitära utrymmen. Efter fem års arbete är Träskberga i användbart skick, men en scen är aktuell.

 

År 1988 blir den 1,1 km långa spånbanan runt Träskberga klar. Året efter blir byggnadslovet till scenen beviljat. Stocksågningstalko hölls och bygget kunde börja.

Carita Tillander fortsatte som föreningsordförande. Gumbostrand-Vesterskogen hf:s gamla snöscooter köptes år 1990 för uppkörning av skidspår. Ett lider för att bl.a. förvara snöscootern i byggdes med hjälp av sysselsättningsarbetare via arbetskraftsbyrån. Uf Kamraternas bordsstandard utarbetades.

Utvidgningen av lokalens festsal med en ny scen slutfördes år 1991. Föreningens idrottsmästerskap hölls i form av 6-kamp på Söderkulla idrottsplan med 28 medlemmar.

Träskbergas ytterväggar målades inför sommarfesten 1992, där ett spelmanslag och folkdansare uppträdde och 60 medlemmar besökte Nyländsk afton där Lasse Berghagen uppträdde. Tjugofyra personer deltog dessutom i en resa till Gotland.

1993-94 genomförde föreningen sina sedvanliga verksamheter: Nevasrundan och Hjärtlunken, samt organiserade pappersinsamling och ställde upp med korvförsäljning på Sibbo Ungdomsförbunds marknader. Isplanen och skidspåret hölls i skick, en ungdomsorkester övade i sportstugan och danskurser ordnades på Träskberga.

I medlet av 90-talet vann föreningens A-lag sibbomästerskapet i volleyboll och år 1997 ordnades det en sommarutfärd till Martinhovi i Saarijärvi. På grund av vattenbrist gjordes ny en vattenbrunn år 1999.

Niklas Rönnberg valdes till ny föreningsordförande år 2000 efter Carita Tillander som varit ordförande i 21 år. Föreningen firade sitt 50-årsjubileum den 6 oktober 2001 med dagsfest och kvällsfest. Nils-Erik Wickström, Gösta Sandström (mångårig kassör), Nils Fransman och Carita Tillander premierades.

Lokalens ytterväggar målades åter år 2003 med hjälp av liftanordningar och inför vintern 2004 anskaffades en ny snöscooter. Ett inbrott gjordes år 2005 i lokalen och lidret men tursamt blev gärningsmannen fast och försäkringen ersatte skadorna. Pappersinsamlingen upphörde då de kommunala moluckerna installerades vid Kalkstrands förbindelsebrygga.

År 2006 valdes Tom Malmberg till ny föreningsordförande efter Niklas Rönnberg. Som ny verksamhet startades en klubb för radiostyrda bilar. Ny köksinredning installerades på Träskberga. Föreningen mottog begagnade skateramper från Grankulla stad inför sommaren 2007. Asfaltering av sandplanen planerades för att möjliggöra en skatepark samt underlätta isplansunderhållet.

Arbetet med föreningens hemsidor påbörjades under 2008, för att publiceras i början på 2009. Våren 2009 ordnades barnfest, och UFK:s volleybollag tog hem både guld och silver i Sibboseriens två serier. I början av november 2009 sprang Doris Warelius in UFK på den finska idrottskartan genom att ta finskt rekord i hennes åldersklass, i New York – maraton.

År 2010 kunde serieskidningen ordnas hela 13 gånger, och det introducerades flere nya aktiviteter för medlemmarna. Bl.a. staratade en Zumba-grupp på Träskberga, och ett första Uf Kamraternas Kalkstrand Mini-Triathlon ordnades på Lövhyddan med 30 deltagare. Träningar och föreningsmästerskap i friidrott ordnades igen efter en paus på flere år. Volleybollaget tog guld i Sibboserien för andra året i rad.


? Läs också Trivian!
 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382