Träskis Skeitin'

Foto: Nina Kinnunen

Skateramperna är i dåligt skick

Talkouppmaning!

Intresserade ungdomar och föräldrar till barn och ungdomar som använder skateramperna önskas ordna på eget initiativ ett skate-talko när det passar bäst för de intresserade.

Föreningen har ansökt från kommunen finansiellt stöd för restaurering av ramperna. Talkoanmälningar tas emot av föreningens
ordförande.


Skeittirampit ovat huonossa kunnossa.

Talkookehoitus!

Kiinnostuneet nuoret ja skeittikenttää käyttävien lasten ja nuorten vanhemmat toivotaan oma-aloitteisesti järjestävän skeitti-talkoot sopivimpana katsomana ajankohtana. Yhdistys on hakenut rahallista tukea kunnostustöihin. Ilmoittautumiset voi lähettää yhdistyksen puheenjohtajalle.

Träskberga
Nevasvägen 340
01180 Kalkstrand

I parken finns:

  • Quarter- Pipe high,
  • Fun-ramp,
  • Combination,
  • Quarter-pipe,
  • Doppel Quarter- Pipe,
  • Olly Box,
  • Bank
 
Skateramperna som "nygamla". Fotokollage: Ian Nordman
 
Skateparken ligger i grönska. Klicka för större bild. Foto: Ian Nordman 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382